Hyresförhandling 2023

Frågor och svar gällande hyresförhandlingen 2023

Varför behöver hyran justeras?
Haninge Bostäder drabbas precis som övriga delar av samhället av kraftigt ökande kostnader. Det gäller såväl räntor som underhåll- och energikostnader. För att kunna bibehålla förvaltningskvalitén och inte behöva dra in på underhåll mm så behöver hyrorna justeras.

Vad blir min hyreshöjning?

Förhandlingar pågår mellan Haninge Bostäder och Hyresgästföreningen. Vi kan i dagsläget inte svara på vad hyreshöjningen kommer bli.

Haninge Bostäders ekonomi
Liksom alla allmännyttiga bolag måste Haninge Bostäder ha god ekonomi. Ingen vinstutdelning sker till ägarna utan alla pengar stannar kvar i bolaget och används till Haninge Bostäders hyresgäster. Haninge Bostäder måste uppvisa en god ekonomi långsiktigt för att kunna genomföra samtliga av de underhållsåtgärder som krävs för att vara en attraktiv hyresvärd med hög förvaltningskvalité.

Trepartsöverenskommelsen
Hyresvärdar och Hyresgästföreningen förhandlar varje år om hyresjusteringar, nytt för i år är den så kallade trepartsöverenskommelsen där Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt utgår från samma ekonomiska faktorer i förhandlingarna. Fem olika faktorer ligger till grund för de årliga förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror.

Så går en hyresförhandling till:
  • Förhandlingar påbörjas.
  • Hyresvärden lämnar sitt yrkande om årets hyreshöjning till Hyresgästföreningen.
  • Hyresgästföreningen återkommer med motbud till hyresvärden.
  • Därefter möts representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden för att förhandla om hyrorna.
  • När parterna kommit överens om den nya hyran skrivs en förhandlingsöverenskommelse, därefter justeras hyrorna.
Haninge Bostäder

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.