Överlåtelse av lokal

Får jag överlåta min lokal och vad gäller?
Ernst Rosén

Kommentarer

 • Om du vill överlåta eller ta över en verksamhet, glöm då inte att kontakta kundansvarig lokaler. Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan hyresvärdens tillstånd. En ansökan om överlåtelse ska fyllas i, se bifogad fil längre ner.


  Följande gäller:
  • Förändring av den nu bedrivna rörelsen får ej göras.
  • Bolaget/personen som övertar verksamheten ska bedriva samma verksamhet
  • Förvärvande bolag/person ska kunna uppvisa god förmåga (både ekonomiskt och i praktiken) att driva verksamheten.
  • Bolaget/personen har betalningsförmåga så att skyldigheterna enligt hyresavtalet kan fullgöras.
  • Förvärvande bolag/person inträder i den gamla hyresgästens ställe, vilket innebär att ersättningsskyldighet för skulder eller uppkomna skador under hyresförhållandet övergår till den nya hyresgästen.
  • Ansvaret för ekonomiska skulder till hyresvärden övergår till den nya hyresgästen.
  • Om du är förvärvande bolag eller person ska du skicka följande till kundansvarig lokaler Ernst Rosén

  Uppgifter om vilken lokal som avses:

  • Uppgifter om tilltänkt köpare (namn, personnummer, organisationsform, registreringsbevis, telefonnummer samt adressuppgifter).
  • Presentation av verksamheten i form av en verksamhetsbeskrivning, affärsplan eller verksamhetspresentation.
  • Beskrivning av ekonomiska förhållanden samt tidigare erfarenhet av att bedriva den tänkta verksamheten.
  • Kopia på köpeavtalet. Sedan Ernst Rosén erhållit ovanstående uppgifter görs en bedömning av det förvärvande bolaget/personen. Innan eventuellt avtal om överlåtelse skrivs ska den tilltänkta hyresgästen ansöka om F-skatt samt momsregistrera sig.
  • Det är viktigt att någon överlåtelse av lokalen inte sker innan Ernst Rosén har lämnat sitt skriftliga godkännande. Om så skulle ske riskerar befintlig hyresgäst att förlora sin hyresrätt.
  Ernst Rosén

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.