Varför kan jag inte beräkna restvärde på mitt leasingkontrakt?

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan beräkna aktuellt restvärde på ditt kontrakt:
  • Den vanligaste anledningen är att du leasar en bil och kontraktet har löpt mindre än 12 månader. Enligt kontraktets allmänna villkor kan du avsluta (slutbetala) ett leasingkontrakt först efter ett år. Är det så att du av olika anledningar vill avsluta kontraktet så finns alternativet att överlåta leasingen till ett annat företag.
  • Av tekniska skäl kan du inte beräkna restvärde i början av månaden (innan månadsfakturan skickats ut). Efter att fakturan skickats ut (runt den 5:e i månaden) kan du beräkna aktuellt restvärde igen. 
  • Träffas du inte av ovan nämnda anledningar och kan fortfarande inte beräkna restvärdet ber vi dig kontakta kundservice.
Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.