Varför kan jag inte beräkna restvärde på mitt leasingkontrakt?

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan beräkna aktuellt restvärde på ditt kontrakt:
  • Den vanligaste anledningen är att du leasar en bil och kontraktet har löpt mindre än 12 månader. Enligt kontraktets allmänna villkor kan du avsluta ett leasingkontrakt först efter ett år. 
  • Har kontraktet löpt mer än ett år men det går ändå inte att beräkna restvärdet ber vi dig kontakta kundservice.  
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.