Varför har leasingavgiften höjts?

Din leasingavgift, som på ditt kontrakt är beräknad vid ränteläget i den kalendermånad kontraktet är utskrivet, kan ändras (höjas eller sänkas) om våra upplåningskostnader förändras.  

Som en följd av kraftigt ökad inflation under våren 2022 ökade marknadsräntorna. Riksbanken har under 2022 flera gånger höjt styrräntan för att försöka kyla ner inflationstakten. Som ett resultat av ökad inflation och ett ökat allmänt ränteläge har det blivit dyrare för oss som bank att refinansiera vår verksamhet.

Därför har vi med stöd av kontraktets allmänna villkor även justerat våra utlåningsräntor. Vid leasing märks detta genom att leasingavgiften har justerats upp. Leasingavgiften kan även komma att justeras framöver vid ytterligare förändringar i våra upplåningskostnader.

Villkoren hittar du tillsammans med din kontraktskopia på DNBportal.se.
Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.