Vad händer när löptiden på vårt kontrakt tagit slut?

Det beror på huruvida ni har en så kallad finansiell leasing eller operativ leasing. För att säkerställa vilken form ni har så kan ni titta på ert leasingkontrakt. Om bilens ursprungliga pris står med samt om restvärde efter leasingtiden tagit slut regleras i kontraktet så handlar det om en finansiell leasing. Saknas dessa uppgifter handlar det om en operativ leasing. Vi erbjuder i princip endast finansiell leasing så med största sannolikhet ska ni läsa nedan under rubriken "Finansiell leasing". 

Finansiell leasing
Om ni inte avslutar ert leasingkontrakt efter ordinarie löptid (offert måste ni själva ladda ner från DNBportal.se) så förlängs avtalet månadsvis utan bindningstid. En engångsavgift om 995 kr tas ut på den första fakturan efter förlängningen trädit i kraft. Ni behöver inte meddela oss om ni vill förlänga. Det sker per automatik när grundleasingtiden löpt ut.

Leasingavgiften förblir densamma som tidigare och ni fortsätter att betala av på kontraktets restvärde månadsvis. Den dag ni vill avsluta leasingkontraktet tar ni enkelt fram en lösenoffert på DNBportal.se.

Det finns dock en gräns för hur länge förlängningsperioden kan pågå. När restvärdet betalats ner till 10% av bilens ursprungliga pris skickar vi en slutfaktura (lösenoffert) till er på dessa 10%.

Operationell leasing
Under leasingperiodens sista månad återlämnas bilen till den återförsäljare som levererat bilen. Återförsäljaren är inte bunden till att köpa bilen från DNB, men måste ändå ta emot den vid återlämning.

Ifall återförsäljaren inte vill köpa bilen från DNB bokar vi en transport som hämtar bilen hos återförsäljaren. Därefter besiktas bilen och vid eventuella övermil och/eller onormalt slitage skickas en faktura till er från DNB.
Felix
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.