Vad händer när löptiden på vårt kontrakt tagit slut?

Om ni inte avslutar ert leasingkontrakt efter ordinarie löptid så förlängs avtalet månadsvis utan bindningstid till en engångsavgift om 995 kr. Ni behöver inte meddela oss om ni vill förlänga. Det sker per automatik när grundleasingtiden löpt ut.

Leasingavgiften förblir densamma som tidigare och ni fortsätter att betala av på kontraktets restvärde månadsvis. Den dag ni vill avsluta leasingkontraktet tar ni sedan enkelt fram en lösenoffert på DNBportal.se.

Det finns dock en gräns för hur länge förlängningsperioden kan pågå. När restvärdet betalats ner till 10% av bilens ursprungliga pris skickar vi en slutfaktura (lösenoffert) till er på dessa 10%.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.