Hur kan vi beräkna aktuellt restvärde och slutbetala vår leasing?

Ni beräknar hur mycket ni har kvar i aktuellt restvärde per innevarande månad på DNBPortal.se. 


Gör så här:
  1. Gå till startsidan på DNBportal.se.
  2. Klicka på "Engagemangsöversikt".
  3. Klicka på leasingkontraktet som ni vill se resvärdet på.
  4. Klicka på "Beräkna restvärde & begär offert".
  5. Klicka på "Beräkna restvärde".
  6. Klicka på "Ladda ner offert".
(Ovan funktion blir tillgänglig när avtalet löpt 12 månader. Detta på grund av att avtalet måste löpt 12 månader innan det kan avslutas, enligt kontraktets allmänna villkor.)

Är kontraktet som ni ska avsluta med på en samlingsfaktura?

Ni kan inte räkna bort månadsbeloppet som gäller kontraktet från samlingsfakturan. Däremot använder ni specifikationen på sidan 2 på samlingsfakturan och gör separata betalningar för de kontrakt ni har kvar. På sida 2 har respektive kontrakt ett eget fakturanummer och belopp som ni använder er av. Bankgirot är som vanligt 252-5038.

Sökord: Slutbetala, Reglera, Lösa, Skuld, Slutskuld
Edwin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.