Tesla

Är ni tvingade av LO att gå ut med att ni ska sälja era aktier i Tesla?
Patrik

Kommentarer

 • Hej Patrik,

  Tack för din fråga!

  LO – som är en av AMFs två ägare tillsammans med Svenskt Näringsliv – fattar inte beslut om vilka enskilda aktier AMF ska köpa eller sälja. Ägarna styr AMF genom sina representanter i AMF styrelse framförallt med hjälp av bredare mer principiella beslut om riktlinjer, policys etc.

  AMF har inte heller – vilket är viktigt att påpeka – fattat något beslut om att sälja aktierna i Tesla. Däremot har vi beskrivit vissa utmaningar vi ser att bolaget har, och beskrivit ett tänkbart scenario där vi skulle tvingas sälja, t ex om det framkommer att de har brutit mot vissa internationella konventioner.
  AMF har även – via kapitalförvaltningschef Tomas Flodén beskrivit hur vi arbetar för att motverka en sådan utveckling – bland annat genom att på den kommande bolagstämman kräva att Tesla ska vara mer transparenta. Vi har även uppmanat bolaget att sätta sig in i de förhållanden som råder på svensk arbetsmarknad.

  Läs artikeln här.

  Med vänliga hälsningar.
  Karl
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.