Kundo Forum

Fördelar med ett supportforum från Kundo

 • Tillgänglig självhjälp dygnet runt

  Forumet är tillgängligt för era besökare dygnet runt och enkelt tillgängligt i mobil, surfplatta och dator.

 • Användargenererat innehåll

  Forumet uppdateras enkelt när nya frågor ställs, och är därmed alltid aktuellt och relevant för just era besökare.

 • Personlig kundservice

  Skapa en ökad känsla av personlig närvaro, utan att det tar mer tid! Lär känna era kunder genom feedback, beröm och förbättringsförslag.

 • Ett frågeforum som minskar återkommande frågor

  Frågeforumet minskar snabbt återkommande frågor genom att göra vanliga svar och information tillgängligt för flera.

 • Verktyg för uppföljning och statistik

  I Kundos verktyg får ni överskådlig statistik som hjälper er att följa upp antal ärenden, vanliga frågor och förbättringsmöjligheter.

 • Kräver ingen utveckling!

  Kundo Forum är en molntjänst som uppdateras och utvecklas av oss på Kundo. Allt för att ni ska kunna fokusera på att leverera service i världsklass.

Så jobbar våra kunder med Kundo Forum

Arlas satsning på Kundo Forum minskade antalet inkommande ärenden med 65 procent!
Läs om varför Byggfabriken valde Kundo och hur det blivit en viktig del av deras e-handel.
Så minskade Skistar mängden mail och fick bättre översikt i sin kundservice med Kundo Forum
FOREX Bank har minskat antalet frågor till kundservice med över 15% tack vare Kundo Forum
Så har Björn Lunden minskat sina telefonköer och fått effektivare support med Kundo Forum
Kundo Forum har hjälpt den finska mobiloperatören DNA att upptäcka problem mycket snabbare och skapat förståelse och nya insikter för hela företaget.
Så har SATS har blivit mer tillgängliga och når fler av sina kunder med samma insats som innan.
Hos Jordbruksverket är Kundo Forum uppskattat av både kunder och personal. Och dialogen har blivit bättre och mer personlig.

Så fungerar Kundo Forum

 1. Vi skapar ert kundforum på Kundo

  Vi hjälper er att snabbt sätta upp ett forum på Kundo och ser till att anpassa forumet till er grafiska profil. Vi håller i uppstartsmöte och utbildar era kundservicemedarbetare och tipsar om hur ni tydligt länkar in forumet på er webbplats för att skapa rätt effekter. Alla våra utbildningar kan göras på plats hos er och erbjuds på svenska och engelska!

 2. Kunden söker bland befintliga frågor och svar

  Kunden hittar till ert forum via er webbplats eller sökningar på Google. En tydlig sökfunktion leder kunden till befintliga frågor så att de i många fall inte behöver kontakta er.

 3. Kunden kan skriva ett nytt inlägg

  Om kunden inte hittar svar på sin fråga eller ändå vill kontakta er går det enkelt att skriva ett nytt inlägg i forumet. Ni väljer om inläggen ska bli synliga direkt eller först granskas av er.

 4. Nya inlägg och kommentarer visas i dashboard

  Medarbetarna ser obesvarade inlägg och nya kommentarer i Kundos överskådliga dashboard. Symboler visar vem som arbetar med vad, om inlägg legat obesvarat för länge m.m. Konversationer kan tilldelas, följas upp och kategoriseras. Ni har full kontroll på kunddialogen och styr själva vad som visas i forumet och vem som kan publicera nya inlägg.

 5. Historik och statistik

  Överskådlig statistik visar antalet inlägg och kommentarer, svarstider, vilka kunder som är mest aktiva i forumet m.m. Månadsrapporter skickas ut med en tydlig sammanfattning av aktiviteten den senaste månaden. Rapporter kan skräddarsys tillsammans med oss på Kundo.