Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Starttidsbyte via Mina Sidor/Start time change

FAQ Starttidsbyte via Mina sidor (please note that the FAQ will follow in English further down this page)

Kan jag byta min starttid själv?
Ja, på Mina Sidor kan du som individuell deltagare göra starttidsbyte.

Kan jag byta starttid för hela min grupp samtidigt?
Nej, du kan endast göra starttidsbyte som individuell deltagare.

Vad kostar ett starttidsbyte?
Det kostar 200 kr och betalningen sker direkt vid bytet på Mina Sidor.

Kan jag byta starttid flera gånger?
Ja, men varje byte kostar 200 kr och du måste betala ditt första starttidsbyte innan du kan gå vidare till nästa.

Vilka tider finns att välja mellan?
Förutom de starttider som fortfarande är lediga i loppen, fyller vi på med de avanmälningar som kommer in efterhand. Du scrollar i listen och ser där vilka tider som finns att tillgå.

När vet jag att jag tilldelats den starttid jag önskat?
Starttidsbytet sker i realtid, vilket innebär att flera personer samtidigt kan välja samma starttid som dig och det är först till kvarn som gäller. Observera alltså att starttidsintervaller och starttider kan ta slut under pågående process. Om den önskade starttiden är tillgänglig tilldelas du den nya tiden när du klickat på "Bekräfta och lägg i kundkorg".
Din nya starttid blir godkänd först när vi mottagit din betalning, som ska ske inom 24 timmar.

Om jag väljer att inte betala min nya starttid, behåller jag då min gamla starttid? 
Nej, den påbörjade ändringen gör att du förlorar din gamla starttid och sker inte betalningen inom 24 timmar, blir du flyttad till slumpmässig starttid.


Hur går själva starttidsbytet till?
Så här går det till – steg för steg

 • Logga in på Mina Sidor.
 • Välj aktuellt lopp för starttidsbytet.
 • Klicka på fliken Starttidsbyte.
 • Välj först en starttidsintervall och därefter en starttid i rullisten till höger. Notera att starttider i en intervall kan ta slut.
 • Klicka på fliken Nästa Steg.
 • Klicka på fliken Bekräfta och lägg i kundkorg om du vill bekräfta ditt byte. Observera att ditt byte blir bindande. Din nya starttid blir godkänd först när vi mottagit din betalning, som ska ske inom 24 timmar. Vid utebliven betalning blir du flyttad till en slumpmässigt vald starttid.
 
FAQ Start time change via My pages
Can I change my start time myself?
Yes, go to My Pages and make the desired change to your start time.

Can I change the start time for my entire group at the same time?
No, you can only make changes to your own start time.

What does a start time change cost?
The cost is SEK 200 and the payment is made directly on My Pages.

What times are there to choose from?
Along with current vacant slots in our events, we will also add times due to cancellations if and when they occur. Scroll the list and search for an available time.

When will I know that I have been assigned the starting time I chose?
The start time change takes place in real time. Please note that other participants may be in the process of choosing the same start time as you and they are allocated on a ‘first come first served’ basis. Therefore, note that start time intervals and start times may run out during the process in progress. If the desired start time is available, you will be assigned the new time when you click "Confirm and add to the customer basket".
Your new start time will only be approved once we have received your payment, which must be done within 24 hours.

If I choose not to pay my new start time, will I keep my old start time? No, the initiated change removes you from your original start time and if payment is not made within 24 hours, you will be moved to a randomly selected start time.

Can I change the start time several times?
Yes but only once the previous start change has been paid. Each change of your start time will incur a new cost.

How does it work?
Follow these step-by-step instructions
 • Log in to My pages.
 • Select the actual event for the start time change.
 • Click Start time change
 • First select a start time interval and then a start time in the scroll bar
  to the right. Note that start times in an interval may run out during this procedure.
 • Click Next Step.
 • Click Confirm and add to basket to confirm your change. Please note that your change of start time will be binding. Your new start time will only be approved once we have received your payment, which must be done within 24 hours. In case of non-payment you will be moved to a randomly selected start time.
Anna Öhrström Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.