Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Var finns uppgifter om Vänerns vattenstånd i förhållande till sjökortet?

Du hittar aktuella värden för Vänerns vattenstånd relativt referensytan under Observationer Vattenstånd på SMHI.se. Klicka på punkten vid Vänern.

Det är två höjdsystem som används, det äldre RH00 som vattendomen är kopplad till och det nya RH2000 som data presenteras i. Skillnaden mellan de två höjdsystemen är cirka 30 cm.

Referensytan är samma yta. Den har inte förändrats. Den ligger på samma verkliga höjd oavsett vilket höjdsystem som används.

Däremot kan vi ange på vilken höjd referensytan ligger i varje höjdsystem.
I RH2000 ligger Vänerns referensyta på +44,10 m
I det äldre systemet RH00 ligger Vänerns referensyta på +43,80 m
Skillnaden mellan värdena i de två systemen är cirka 30 cm, men i verkligheten så är vattnet på samma nivå.

Jag försöker förtydliga dagens situation med en bild.
Dagens vattenstånd ligger 103 cm över referensytan, vilket ger olika värden i de två höjdsystemen; 45,13 (RH2000) och 44,83 (RH00). Jag har lagt till det högsta uppmätta vattenståndet efter 1939 vilket var 45,67 m i RH00. I förhållande till referensytan så är det 187 cm, och i RH2000 blir det 45,97 m.

SMHI
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.