Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär stationskorrigerad vattenföring?

Stationskorrigerad vattenföring är modellerad vattenföring (vattenflöde) som korrigerats med avseende på observerad vattenföring.

Stationskorrigerad vattenföring är en slags enkel dataassimilering och innebär att vi ersätter modellberäknade värden med uppmätta värden där sådana existerar. Områden utan mätningar beräknas fortfarande med modell, men alla områden som ligger nedströms mätpunkter påverkas av korrigeringen eftersom modellen har korrigerats längre uppströms. I områden med uppmätta värden är det alltså rena observationer man laddar ner, identiska med de data som kan laddas ner under fliken "Mätningar". Stationskorrigeringen är ett sätt att använda en modell för att interpolera/extrapolera information mellan mätpunkter.

Till exempel om modellen säger att flödet är 10 m3/s och en mätstation säger att flödet är 5 m3/s så rättas modellresultatet utifrån mätningen till 5 m3/s. Modellen rättas alltså även nedströms vattendraget.

Genom att ladda ner och jämföra tidsserierna med "vattenföring" respektive "stationskorrigerad vattenföring" kan man avgöra om det finns någon stationskorrigering i det aktuella området. Om dataserierna är identiska har ingen stationskorrigering gjorts.

Läs mer i artikeln som variabler som beräknas
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.