Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad har ni för källa för aktuellt vattenflöde?

Hej
Jag sitter och jämför ert hydrologiska nuläge med vad som rapporteras som flöde av Fortum på vattendata.se (http://vattendata.se/info/Internet1.html)

Tittar man på Forshaga där så var gårdagens (7/5) genomsnittliga flöde 351,2m3/s, och tittar man på er graf över punkt 8565 så säger den att det var 448 m3/s igår. Jag tycker inte att det borde vara någon skillnad...

Tack på förhand
Henrik
Henrik Ohlsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hoho?
  Henrik Ohlsson
 • Hej!
  Vi håller på att kolla varför flödet avviker så mycket på just denna platsen. Vi återkommer med svar så fort vi vet mer.
  Mvh
  Lena
  Lena Hydrolog, produktansvarig
 • Tack för det! 😀
  Henrik Ohlsson
 • Hej!

  Nu har vi tittat närmare på detta och anledningen till att flödet i denna punkt avviker beror på att modellen stationsuppdaterar med data uppströms Höljes (Nybergssund). Indikationen från Nybergssund har varit att flödet varit högre än modellen trott vilket bidragit till att Höljes i modellen fyllts upp mer och börjat släppa vattnet tidigare än vad i praktiken skett. Hade SMHI haft tillstånd från vattenkraftsbolagen att stationsuppdatera även med data från Höljes eller från kraftverken nedströms så hade detta "fel" rättats. Eftersom vi tyvärr inte har rätt att använda dessa data så följer tyvärr felet i Höljes med längs hela Klarälven.

  Det korta svaret är alltså att det avvikande flödet i Forshaga (samt längs hela Klarälven) beror på en feluppskattning av volymen i Höljes som medför att modellen släppt mer vatten än vad som i praktiken finns.

  Mvh
  Lena
  Lena Hydrolog, produktansvarig
 • Tack för info!

  Tolkar jag det rätt om värden längs mer eller mindre hela Klarälven då är beräknade, och inte uppmätta värden?
  Ska jag se differensen som tillfällig beroende på hastiga förändringar i flödet, eller är det så att data för Klarälven tyvärr inte är så värst tillförlitlig?

  Tittar man på Höljes så ser det ju lite rättare ut, där är ert värde för idag 431, och Fortums mätning från kl 8 på 427, det känns som lite mer rimlig felmarginal
  Henrik Ohlsson
 • Hej!
  I reglerade vattendrag är främst modellerade värden som syns i Hydronu eftersom vi har restriktioner kring att använda data från vattenkraftbolagen. Där SMHI har egna stationer eller tillstånd att använda andras mätningar är det dock det faktiska mätvärden som syns i tjänsten. Du kan själv göra en bedömning av modellens tillförlitlighet i Klarälven genom att titta i vår tjänst "Utvärdera modellresultat", men generellt stämmer det bra. Ibland gör dock modellen feltolkningar och det var en sådan du hittade.
  Lena Hydrolog, produktansvarig
 • Hej.
  Nog vore det väldigt bra om man kunde se direkt vilka mätpunkter som ger reella respektive modellerade mätvärden? Mina erfarenheter (från fiske i t.ex. Dalälven vid Älvdalen och Ljusnan vid Hede) är att de stora flödesskillnader från dag till dag som kraftbolagen ofta orsakar inte syns på Hydronu.
  Kalle
  Karl-Erik Hellenäs
 • Hej!
  Ursäkta sent svar på din synpunkt. Anledningen till att vi inte väljer att visa detta är att det inte är så enkelt som att antingen är det mätdata eller så är det inte mätdata. I de flesta punkter är det en kombination av både mät- och modelldata och detta skulle vara svårt att visualisera på ett bra sätt.
  Lena Hydrolog, produktansvarig
 • Tack för svaret!
  Kalle
  Karl-Erik Hellenäs

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.