Till senaste kommentaren

Utgående medelflöden från punktkällor, avloppsreningsverk

I modelldata per område för ett delARO är det tydligt att ett reningsverks bidrag av kväve och fosfor (transporter) är medtagna i beräkningarna. Är även reningsverkets utgående medelflöde, som i detta falla är kännbart i den mindre recipienten, medtaget i reovisade MQ och MLQ i recipienten.

Kommentarer

 • Hej Annika!
  Vi har som regel fått uppskatta flöden från reningsverk eftersom det saknas data över detta i nationella databaser. På sikt hoppas vi lägga in korrekta flöden i takt med att informationen blir tillgänglig för oss, men det är tidskrävande att leta uppgifter för varje reningsverk separat.

  Om du undrar över flödet från något särskilt reningsverk så kan vi leta upp den informationen förutsatt att du meddelar vilket område det handlar om (områdets subid eller AROID).
  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig
 • Hej!

  Det rör sig om aro subid 9026, 662298-161188, Mynnar i Lövstaån . Vår fråga är om ARVs utgående medelflöde, enligt uppgift ca 30 l/s , är inräknat i aro MQ och MLQ (170 resp 10l/s) eller då kanske en uppskattning av aro medelflöde. Mvh Annika
  Annika
 • I det aktuella området har vi uppskattat utflödet från reningsverket till ca 12 l/s, men vi har även uppskattat vattenuttaget för dricksvatten i området till motsvarande mängd så sammantaget påverkas inte det modellberäknade flödet av reningsverket. I verkligheten kan det se annorlunda ut och det är inte säkert att uttaget för dricksvatten sker i samma område, men i brist på detaljerad information om vattenuttag och eventuella överledningar så har vi lagt in dessa uttag för att inte reningsverken ska framstå som "vattenfabriker" i modellen.

  Om dricksvattenuttaget sker i samma område som reningsverket så är alltså effekten av reningsverkets utflöde inkluderat, men om dricksvattenuttaget sker i ett annat avrinningsområde så är inte påverkan från reningsverket inkluderat, dvs då är det korrekt att lägga till utflödet från reningsverket.
  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.