Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Smiss myr inte sjö

Smiss myr anges som sjö men borde rätteligen vara en damm. Det är en tidigare igenväxt myr som i slutet av 1980-talet grävdes ur, vallades in med dammvall (krönhöjd uppskattningsvis ca 3 m), och får sitt vatten genom inpumpning vid högvattenflöde från ån bredvid. Dammen är en odling av den rödlistade flodkräftan, dvs en vattenbruksanläggning för livsmedelsproduktion och som sådan inte allmänt tillgänglig. Att den anges som sjö i registret ställer till en del problem varför klassificeringen bör ändras.

Kommentarer

  • Hej Rolf,
    Tack för att du påpekar att vi bör titta närmare på Smiss myr. Våra GIS-skikt har skapats från Lantmäteriets Översiktskarta, och i viss mån korrigerats med Lantmäteriets topografiska karta i skala 1:50 000. I de kartorna har vi uppenbarligen tolkat att vattendragen passerar genom Smiss myr, men när vi tittar närmare så ser vi att vattendragen verkligen går runt Smiss myr.
    Vi kommer att ändra sträckningen på vattendragen i nästa version av SVAR.

    Ola Databasexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.