Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Simulerade koncentrationer av Tot-N för hela landet?

Går det att få tillgång till simulerade Tot-N koncentrationer på SUBID-nivå för hela landet? Jag tänker mig en Excelfil eller liknande med årsmedelvärden 1999-2011.

Kommentarer

  • Hej!
    Kontakta dataleveranser@smhi.se om du vill beställa information utöver det som ligger i Vattenwebb.

    Lena Hydrolog, produktansvarig
  • Du kan hitta tabeller för alla SUBID med total kvävebelastning för perioden 1999-2011 (tabellen heter "Totalt netto för hela avrinningsområdet, TNW") samt medelvattenföring för perioden 1981-2010 (tabellen heter "Flödesinformation") på Vattenwebb. Med tungan rätt i mun kan du med utgångspunkt från dessa uppskatta en medelkoncentration i varje SUBID. Perioderna för de båda underlagen matchar inte helt varandra, men beroende på vilka krav du har på noggrannhet kan det ju ändå vara intressant. Om du behöver en medelkoncentration för varje enskilt år måste du beställa detta från dataleveranser@smhi.se

    Niclas Hydrolog, marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.