Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Reglerad vattenståndsamplitud

Hej! Undrar över S-HYPEs värden på reglerad vattenståndsamplitud, som enligt definition är "Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i det reglerade magasinet/sjön". Hur relaterar det till dämnings- och säkningsgränser i Vattendomar, och kraftbolagens faktiska reglering?

Jag jämför t.ex. Harsprånget i Luleälven, där S-HYPE ger 0,79 m, och från Vattenfalls uppgifter (fiskevatten.vattenfall.se) är det 3 m. Eller Ligga kraftstation, där samma värden är 0,53 m (S-HYPE) och 2,8 m (Vattenfall).

Tack för hjälpen, och i övrigt för utmärkt tjänst! /Peter

Kommentarer

  • Hej!
    Harsprånget och Ligga ligger i Stora Luleälven, som är kraftigt reglerad. Samtidigt är just de magasinen extremt små jämfört med andra magasin i Luleälven. Harsprånget har en regleringsvolym på ca 4 miljoner m3 och Ligga dämningsområde ca 6 miljoner m3. Magasinen är korttidsreglerade och så små att man vid medelvattenföring fyller dem på 4 resp. 3 timmar (Harsprånget resp. Ligga), om man inte tappar ut något vatten. I S-HYPE finns inte de minsta regleringarna beskrivna än så länge. Vi kommer inte att kunna beskriva hur vattenståndet varierar över tiden i så små magasin, med någon nämnvärd träffsäkerhet. I nuvarande version av S-HYPE behandlas de som sjöar, med mycket liten magasinering (vattenståndsvariation). Skillnaden mellan höga och låga vattenstånd underskattas därför i beräkningen för just dessa magasin. Vi förbättrar dock S-HYPE successivt, inklusive hur regleringarna beskrivs.
    Den siffran som Vattenfall anger (dvs ca 3 m) är en mer korrekt uppgift över skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd.

    Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.