MQ i en utloppspunkt

Hej! Jag vill ta ut MQ, MLQ och MHQ för normalperioden 1991-2020 i olika punkter i Ångermanälven. Punkterna behöver vara representativa för olika delar av vattensystemet, alltså med eller utan tillflöde av vissa stora biflöden till huvudfåran. Jag vill också ha dessa data för älvens utlopp i havet. I vattenwebbens karta kan man ju välja utloppspunkt och ladda ner modelldata per område. Jag hittar bra punkter där, men blir osäker när jag sedan har laddat ner datat. I excellfilen anges arean för delavrinningsområde som mynnar i min valda utloppspunkt. Vattenföringsdatat som jag laddat ner (MQ, MLQ och MHQ), kan väl sägas gälla för hela avrinningsområdet uppströms punkten i älvens fåra (och inte bara för det lilla delavrinningsområde som anges i excellfilen)? Alltså, visst är vattenföringen i en punkt i huvudfåran summan av allt tillrinnande vatten, både från det lilla delavrinningsområdet och all avrinning uppströms punkten?

Rebecca Bergelin

Kommentarer

 • Hej Rebecca!
  Roligt att hu har hittat till Vattenweb, tack för ditt intresse!
  Ja det stämmer som du skriver, vattenföringsstatistiken som du laddar ner gäller för hela avrinningsområdet och inte bara för det lilla sista delavrinningsområdet.
  Med vänlig hälsning,
  Anna
  Anna
 • Tack, vad bra att få detta förtydligat!
  Jag har en liten följdfråga, som gäller regleringsgrad. Den uppgiften kommer också med i excell-filen som man laddar ner. Gäller även den uppgiften hela avrinningsområdet uppströms eller bara det lilla närmaste delavrinningsområdet?
  Vänliga hälsningar, Rebecca
  Rebecca Bergelin
 • Hej Rebecca!
  Regleringsgrad avser hela avrinningsområdet och beräknas som den totala volym vatten som kan regleras i alla uppströmsliggande magasin dividerat med den totala volym vatten som i genomsnitt strömmar ut ur avrinningsområdet under ett år. Om regleringsgraden är 100% så betyder det alltså att hela det genomsnittliga årsflödet kan magasineras i avrinningsområdet.
  Niclas Hydrolog
 • Tack så mycket!
  Rebecca Bergelin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.