Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur säkra är resultaten i Vattenwebb?

Många produkter i Vattenwebb har en text om hur säkra resultaten är  i produktionsbeskrivningen.

Du kan själv utvärdera resultaten från modellerna mot mätdata i Vattenwebb, se Utvärdera modellresultat för sötvatten (S-HYPE) och Utvärdera modellresultat för kustzon (Kustzonsmodellen).

Modelldata och statistik i Vattenwebb beräknas för en så stor mängd punkter att manuell granskning av varje enskild punkt är omöjlig, och därför kan lokal information om exempelvis överledningar vara bristfällig och leda till felberäkningar.

I takt med att mer lokal information sammanställs och förs in i kommande modelluppsättningar så kommer beräkningarna successivt att förbättras.

För fysisk planering och dimensionering av broar, dammar och annan infrastruktur behövs individuella beräkningar för den enskilda punkten. Eftersom SMHI i dagsläget saknar finansiering för att beräkna dimensionerande flöden fortlöpande måste dessa beräkningar finansieras genom myndighetsuppdrag eller affärsuppdrag.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.