Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Historisk vattenföring har ändrats sedan jag laddade ner data från Vattenwebb senast. Varför?

SMHI jobbar kontinuerligt med att förbättra de hydrologiska modellerna. När en ny modellversion är klar görs nya beräkningar baserade på historiska observationer. Det görs även korrektioner av felaktigheter vilket kan leda till skillnader i vattenföring mellan gamla och nya versioner av Vattenwebb.

Gamla versioner av data finns att ladda ner i Vattenwebb Arkiv.

Ibland kan även observerad vattenföring förändras. Vid inspektion och kontrollmätning på mätplatserna kan felaktigheter uppmärksammas som medför att data måste korrigeras bakåt i tiden. Detta gäller både kontrollerad och okontrollerad data.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.