Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Frågor om er simulering av vattenföringen från Sparren

Hej!
Jag har några frågor om SMHIs simulering av vattenföringen från sjön Sparren* på vattenwebben.

Enligt beskrivningen av avrinningsområdet simulerar ni sjön utan dammanläggning. Min fråga är då på vilken nivå ni har lagt den tröskel som dämmer upp sjön i er simulering och vilken profil ni har på utloppet.

På vattenwebben finns väldigt fina vattenföringsuppgifter. Jag antar att ni i de beräknar ni gör av vattenföringen också får ut nivåvariationerna i sjön. Eftersom jag med primitiva metoder har mätt Sparrens nivå från min brygga under åtta år vore det roligt att kunna göra en jämförelse.

Mvh
E. Rudbäck

*
Delavrinningsområdets SUBID 8989

Delavrinningsområdets AROID 662058-164087
Delavrinningsområdets namn Utloppet av Sparren
Huvudavrinningsområde 60 Åkersström
Utloppspunkt, SWEREF99 685317,6619478

Elisabeth Rudbäck Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Elisabeth!
  Ja, du har rätt i att Sparren är oreglerad i våra beräkningar eftersom vi inte har någon information om eventuell reglering därifrån. Den tröskel vi använder är inte angiven i något nationellt höjdsystem utan endast lokalt. Vi beräknar både vattenståndet i sjön och vattenföringen ut ur sjön men endast det sistnämnda publiceras i Vattenwebb.

  Troligtvis kan beräkningarna av både vattenstånd och vattenföring förbättras om vi hade tillgång till mätdata från Sparren. En vetenskaplig artikel som nyss publicerats av en SMHI-kollega (Lindström G., Lake water levels for calibration of the S-HYPE model. Hydrology Research 47.4, 2016) visar att endast ett fåtal mätningar kan förbättra modellberäkningar dramatiskt. Faktiskt så ger kännedom om sjöns vattenståndsamplitud (typisk skillnad mellan minsta och högsta vattenstånd under året) förbättrade modellberäkningar. Om du har någon sådan information att dela med dig får du gärna höra av dig!

  Niclas
 • Hej,
  och tack för ditt svar, Niclas. Ursäkta att jag dröjt så länge med mitt svar men vår dator blev plötsligt darrig och jag kom varken åt mail eller min mätlogg. Men nu är allt bra igen .

  Angående den tröskel i utloppet av Sparren som ni använder som är bestämd ”lokalt” så undrar jag hur jag kan identifiera den nivåmässigt? Är den kopplad till någon djupkarta? Det finns ju i så fall flera men ingen som relatera till något höjdsystem, vad jag vet.

  Angående mina mätningar så är det enkla mätningar sedan 2008 ca en gång per vecka av nivåskillnaden mellan ett punkt på en brygga och vattenytan. Det finns dock ett fåtal tillfällen då nivån varit så hög att den ligger på ett märke som hackades in i en berghäll 1959 för att markera 1M+ mot ett exceptionellt lågvattenstånd.

  Angående sjöns utlopp så finns dammen vid Röby kvarn (se dammregistret) ca 400 m nedströms Sparrens utlopp. Dammen läcker som ett såll och dammluckan öppnas någon dm ibland vid tillfällen då man kan förvänta högvatten. När dammluckan är öppen eller stängd har jag inte haft möjlighet att kontrollera då avståndet till min stuga är långt.
  Om ni på SMHI får mina nivåmätningar får jag då tillgång till era beräknade vattenstånd i Sparren?

  undrar Elisabeth

  Elisabeth Rudbäck
 • Hej!
  Ursäkta ett väldigt sent svar på din fråga men självklart är vi intresserade av dina mätningar från Sparren. Hör av dig igen om du fortfarande vill leverera dessa till oss. Och utifrån det kan vi även jämföra med våra modellerade värden.
  Mvh
  Lena
  Mätdataexpert sötvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.