Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finns mätstationer i Bäveån, Risån och Öre sjö i Uddevalla kommun?

Hej!
Använder SMHI uppmätta flödesvärden i mätstationer i punkterna 4182, 4241, 4240, 4142, 4039 och 4011 i Uddevalla kommun för vattenflöde i Hydrologiskt nuläge?

Eller är alla vattenflöden i Hydrologiskt nuläge enbart beräknade och hur är i så fall beräkningsmodellen kalibrerad mot verkliga vattenflödesvärden här?

Tack för en bra hemsida!
Hälsningar
Tony Grantz

Kommentarer

 • Hej Tony!

  De flesta av de mätstationer som SMHI använder som underlag för flödesvärden finns att hitta på den här sidan:
  https://vattenwebb.smhi.se/station/
  Enligt den kartan finns inga mätstationer i Bäveåns avrinningsområde. Den närmsta stationen ligger i Arödån.

  Alla vattenflöden är beräknade med den hydrologiska modellen S-HYPE, och i de fall det finns en mätstation uppströms, nedströms eller exakt vid en beräkningspunkt så korrigeras punktens modellberäknade värde med hänsyn taget till mätstationens värde.
  Som exempel kan vi titta på de nedladdningsbara excelarken från punkterna 4182 och 4021(Arödån).

  Först tar vi 4182:


  Nu 4021:


  Värdet för parametern "Total vattenföring" avser det modellberäknade värdet, och värdet för parametern "Total stationskorrigerad vattenföring" avser det korrigerade värdet. Om de två värdena är lika så har inte punkten något uppmätt värde att korrigeras mot.

  Mvh,
  Ola

  Ola Databasexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.