Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Data regleringsmodeller

Hej!
Det finns regleringsmodeller av flödet från sjön Enstern i Ljungans avrinningsområde. Vilken typ av data baseras dessa modeller på? Finns det någon mätstation på platsen? Är sjön Enstern reglerad?

Vattendraget som avvattnar Enstern kommer enligt Vattenmyndigehetens åtgärdsprogram för vattenkraft att få en ny MKN som KMV. Detta troligtvis pga beräknad betydande påverkan inom kvalitetsfaktorn hydrologisk regim.  

Tack på förhand!


Fredrik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Fredrik!
  Ja, Enstern är en reglerad sjö enligt de uppgifter SMHI har. Vi har inga mätdata från sjön men hanterar den som en säsongsreglerad sjö i våra beräkningar. Det betyder förenklat att vattenståndet hålls uppe under sommarhalvåret och sänks av under vinterhalvåret för att bidra till elproduktionen.

  Det finns en visualisering av regleringspåverkan på webben, Status hydrologisk regim, där du kan se hur regleringar påverkar vattenflöden från Enstern till Ljungans mynning i havet. När man väljer Enstern i kartan så visas ett diagram över sträckan från Enstern till havet (se nedan). Enstern, som visas längst till vänster i diagrammet, har otillfredsställande status gällande parametern "volymsavvikelse" och ligger därför i det orange fältet i diagrammet. Strax nedströms sjunker påverkan något till måttlig status (gult fält) för att sedan öka igen. En förutsättning för att peka ut en sjö/vattendrag som KMV är just att status bör vara otillfredsställande eller sämre.

  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig
 • Hej Niclas!
  Jag är intresserad av vilken information ni har för Enstern. Vilka uppgifter har ni om dess reglering?

  Jag är intresserad om det finns fler vattenförekomster liknande Enstern, som ni har uppgifter om att vara reglerad men som ni inte har mätdata över. Är det möjligt att ta fram data över detta?

  Fredrik
 • Hej Fredrik!
  De röda cirklar du ser i kartan är sådana sjöar/magasin vi förutsätter vara säsongsreglerade men som saknar mätserier (vattenstånd/vattenföring). Regleringsvolymer och -rutiner för dessa har uppskattats av våra modellexperter baserat på underlag från olika källor. Ofta stämmer det bra med verkligheten men ibland har vi felaktiga uppgifter och får göra korrigeringar. Gröna cirklar markerar platser där SMHI haft tillgång till mätserier över vattenstånd/vattenföring.
  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.