Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Bulkuttag av vattenföringsdata

Hej!

Vid de provtagningar vi utför inom kalkningsverksamheten har vi fått ett redovisningskrav om att bara de värden som är provtagna vid ett flöde större än 50% av maxflödet skall användas, när vi skall kontrollera måluppfyllelsen.

Det går troligen att göra så, att man kan importera vattenföringsdata från Vattenwebb till en databas, som sedan jämför provtagningstillfällena med vattenföringsdata, och på så sätt plockar ur vilka tillfällen som kan användas.

Lokalerna är lätta att koppla till ett delavrinningsområde, vilket vi redan har gjort. Men det går inte att hämta vattenföringsdata för mer än ett del-aro i taget som det är nu.

Så, vad som skulle behövas är att kunna hämta all vattenföringsdata (dygnsvärden), sorterad per del-aro i en fil, där del-arots ID anges i alla rader såväl som datum. Det hade sedan gått att sortera ut den data man är intresserad av genom databasen.

Riktigt lyxigt hade det dock varit om man hade kunnat välja data per län, kommun, huvudavrinningsområde eller något annat.

Jens Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej!
    Har du förslag på information och funktioner som behövs men saknas så lägg gärna in dessa i vår Förslagslåda. Förslagen behandlas och prioriteras löpande av representanter från SMHI, HaV och Vattenmyndigheterna.

    Mätdataexpert sötvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.