Varför betalar jag en grundavgift för avfall?

Grundavgiften för avfall baseras på din typ av fastighet, om fastigheten är ett permanentboende, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Grundavgiften ska täcka kostnaderna för avfallsplanering, administration, service, drift av återvinningscentraler samt hantering av farligt avfall. Grundavgiften är en fast årlig avgift.


Här hittar du alla avfallstaxor:

https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/avgifter-planer-och-foreskrifter-for-avfallshantering
Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.