Varför betalar jag en grundavgift för avfall när jag inte har sophämtning?

Sophämtning ingår inte i grundavgiften. Har du kärl så debiteras du även en abonnemangsavgift.

Grundavgiften ska täcka kostnaderna för avfallsplanering, administration, service, drift av återvinningscentraler samt hantering av farligt avfall.

Här hittar du alla avfallstaxor:

https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/avgifter-planer-och-foreskrifter-for-avfallshantering
Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.