Vad ingår i tömningsavgiften?

Tömningsavgiften debiteras varje gång behållaren töms och är en rörlig avgift. Tömningsavgiften täcker kostnader för behandling av ditt avfall och har en miljöstyrande funktion. Här lönar det sig att sortera matavfall och förpackningar, eftersom ju färre gånger du ställer ut ditt kärl för tömning desto mindre blir tömningsavgiften. Det är gratis att tömma matavfallskärlet så det lönar sig att sortera.

Här hittar du alla avfallstaxor:

https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/avgifter-planer-och-foreskrifter-for-avfallshantering
Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.