Vad ingår i abonnemangsavgiften?

Abonnemangsavgiften baseras på hämtningsintervall, avfallstyp och behållarstorlek. Abonnemangsavgiften är en fast avgift som täcker kostnader för att tömningsbilen kör sin runda och ger dig möjligheten att tömma dina kärl, oavsett om du ställer ut kärlet eller inte. Abonnemangsavgiften är en fast årlig avgift.

Här hittar du alla avfallstaxor:

https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/avgifter-planer-och-foreskrifter-for-avfallshantering
Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.