Vad är avloppsvatten?

Avloppsvatten kan delas in i tre olika typer:

Avloppsvatten: är det gemensamma namnet för de olika typer av vatten som kommunen tar emot och avleder.

Spillvatten: förorenat vatten från till exempel bad, dusch och wc. Renas i reningsverk.

Dagvatten: regn- och smältvatten från exempelvis tak och gårdar. Leds via dag- vattenledningar ut i våra vattendrag utan rening.
Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.