Kan jag säga upp mitt va-abonnemang?

Nej, en fastighetsägare kan inte säga upp ett va-abonnemang så länge fastigheten befinner sig inom ett område som är anslutet till kommunalt va. Det innebär att även om du har stängt av ditt vatten så måste du fortsätta att betala brukningsavgift enligt den va-taxa som gäller i kommunen som fastigheten ligger i.

Så säger lagen
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde och fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Hänvisning: Lagen om Allmänna vattentjänster (2006: 412)
Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.