Varför höjs taxan ibland?

Det finns många orsaker till varför vi höjer taxan. Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Kommunerna bygger nya bostadsområden och våra städer blir mer tätbefolkade. Detta ställer större krav på förbrukningen av dricksvatten och kapaciteten på våra verk och anläggningar inom både vatten och avlopp och avfall.

Vi behöver förnya gamla verk och ledningar från 60- och 70-talet. Samtidigt behöver vi underhålla de 300 mil långa ledningsnätet som finns. För VA-taxan (vatten och avlopp) beror höjningar främst på det stora behovet av underhåll och förnyelse av våra ledningsnät. Det är viktigt att ledningsnätet håller en hög kvalitet så att vi även i framtiden kan leverera gott dricksvatten i kranarna och på bästa sätt ta hand om avloppsvattnet.

Med anledning av klimatförändringar med torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga en framtida vatten- och avloppsfunktion. Klimatförändringar med ökad nederbörd ställer högre krav på våra ledningar och anläggningar. Investeringar i anläggningar påverkar taxan, exempelvis upprustningsbehov och utbyggnad.

Samtidigt som Vivabs roll inom samhällsutveckling blir större växer även vår personalstyrka, främst relaterat till planering och projektering av investeringsprojekt. Ny teknik och uppdaterad lagstiftning ställer krav på en ökad administration.

Det är huvudsakligen de fasta kostnaderna som vi kan höja. Eftersom kostnaderna för verksamheten till mycket stor del är fasta, det vill säga oberoende av hur mycket vatten som vi producerar. Det är viktigt att komma ihåg att hela verksamheten blir finansierat av taxorna. Vi använder inga skattepengar till vare sig vatten, avlopp eller avfall.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.