Varför får jag ett återvinningskort?

Idag är det många av Sveriges kommuner som använder sig av ett Återvinningskort. Kortet bidrar till en rättvis och miljösmart avfallshantering.  

Ett rättvist användande av återvinningscentralerna

Återvinningskorten ger ett mer rättvist användande av våra återvinningscentraler. Avfallshanteringen på våra återvinningscentraler är finansierat med avfallstaxan. Antalet besök på kortet baseras därför på vilket abonnemang du har hos Vivab, det vill säga vilken grundavgift som du betalar för hantering av avfall
  • 15 besök för villaägare
  • 8 besök för sommarboende
  • 8 besök för dig som bor i lägenhet eller bostadsrätt.
Dessutom kan inte hushåll utan abonnemang (till exempel besökare från andra kommuner) eller företag nyttja återvinningscentralerna utan att betala för servicen.

En miljösmart avfallshantering

Genom att ha ett begränsat antal besök kan vi uppmana dig som besökare att samla på sig en större mängd avfall innan de kommer till återvinningscentralen. Detta leder till färre transporter och en minskad belastning på miljön. Färre besök, men samma mängd avfall, ger personalen större möjligheter att ge en bättre service på plats.

Vivab ansvarar för återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg och korten är giltiga i båda. Detta gör att du som bor nära en kommungräns kan välja att lämna ditt avfall till den återvinningscentral som ligger närmast.

Kortet ger också en tydlig bild av besöksfrekvens och vi kan lättare anpassa verksamheten, till exempel genom öppettider efter kundernas behov.

En del avfall kan lämnas utan kort

Avfall som ingår i producentansvaret, exempelvis vitvaror, farligt avfall, elektronik kan du som privatperson lämna utan återvinningskort. Även återbruk kan lämnas utan kort, vilket resulterar i en större återanvändning av saker och därmed sparar vi på jordens resurser.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.