Varför får företagare inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen?

Hantering som krävs för att ta hand om farligt avfall från företag ingår inte i vårt uppdrag som avfallshanterare i kommunen.

Enligt lag måste vi kunna ge företaget ett transportdokument i retur på sitt lämnande avfall. Som kommunalt bolag får vi inte konkurrera på den fria marknaden. Det finns många andra bolag som löser detta enligt lagar och förordningar åt företag som behöver lämna farligt avfall.

Efter 1 mars 2022 får Vivab endast ta emot elavfall från företag. Inget annat farligt avfall från företag går att lämna på återvinningscentralerna. Företagen som vill lämna elavfall måste även visa upp ett inlämningsintyg för att kunna lämna elavfall på återvinningscentralen.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.