Vad menas med tomtyteavgift?

Tomtyteavgiften finns både som anläggningsavgift och brukningsavgift:

Anläggningsavgiften är en kostnadsrelaterad avgift baserad på tomtytan och finansierar utbyggnaden av ledningsnätet. Avgiften står i relation till fastighetens storlek.

Brukningsavgiften är en årlig avgift för viss typ av fastigheter och avser varje påbörjad 100-tal m². Exempel: En fastighet som är taxerad som industrifastighet, med tomtyta 1500 m² delas på 100 räknas som 15 tomtyteavgifter.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.