Vad händer om sopbilen inte tar sig fram på grund av snö och/eller halka?

Avfallshämtning vid snö och halka

Snö och halka kan göra att sopbilen inte tar sig fram på alla vägar. Det kan innebära att sophämtningen blir försenad eller i värsta fall uteblir. Grundregeln är att alltid ställa ut sopkärlet senast kl 06 på tömningsdagen och låt det stå tills det blivit tömt.

Tänk på att:
  • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats ska vara halkfri och upplogad.
  • Det ska vara skottat och sandat hela vägen fram till kärlet.
  • Vall framför kärl efter plogbil ska skottas bort så att kärlet lätt kan rullas till sopbilen.
  • I de fall ditt kärl ska dras fram till sopbilen av chauffören måste dragvägen vara skottad och halkfri. Tänk även på att hålla rent från snö framför trösklar till soprum eller sopskåp så att det är lätt att öppna dörrarna och dra ut kärlen.
Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte. 

I områden med allmänt vägunderhåll (kommunalt/vägförening) försöker vår entreprenör att tömma ditt sopkärl så snart det går efter att vägen är skottad och sandad. Låt därför kärlet stå ute till dess att det blivit tömt. Bedömer chauffören att vägen fortfarande inte är körbar, så uteblir tyvärr hämtningen. Du har då istället möjlighet att lämna en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle (utan extra kostnad).
Bor du efter enskild väg, eller om det inte är framkomligt på din fastighet (t.ex pga snövall som blockerar) får du vänta tills nästa tömningstillfälle. Om utrymmet i ditt kärl inte räcker har du möjlighet att lämna en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle (utan extra kostnad).
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.