Vad gör Vivab för att minska antalet bräddningar?

Vi arbetar hela tiden med omläggning, förnyelse och nyanläggning av ledningar för att minska risken för bräddningar.  

För att ta reda på om det läcker in vatten kan man till exempel filma rören inifrån genom att göra en så kallad TV-inspektion, gärna när det är hög nederbörd. Om man vid en sådan inspektion ser att en ledning skadats mindre allvarligt kan man göra en relining vilket innebär att man sätter in ett nytt rör inuti det gamla. Man kan även göra en strumpning eller strumpinfodring vilket innebär att man för in en strumpa av glasfiber som sedan härdas.

Om större skador upptäcks kan man istället byta ut ledningen mot en helt ny genom att gräva eller genom ”cracking”, en metod som innebär att man spräcker röret inifrån och på samma gång för in ett nytt rör. Vi göra alltid en avvägning mellan kostnad, livstid och effekt på åtgärden innan vi väljer hur vi ska arbeta med skadan på ledningen.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.