Vad går taxepengarna till?

Taxan går till att leverera rent dricksvatten, rena avloppsvatten och ta tillvara på avfallet på ett hållbart sätt. Samtidigt behöver våra system framtidssäkras och kapaciteten öka för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändring och skärpta miljökrav.

Några av Vivabs alla projekt som finansieras av taxorna:
 • Upprustning och modernisering av återvinningscentraler
 • Omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp
 • Ökade kostnader för omhändertagande av returpapper då ansvaret går över till Vivab
 • Överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg
 • Ökad kapacitet i vattenverk och ny högreservoar i Ullared
 • Underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk
 • Ökad förnyelse av ledningsnätet
 • Nytt vattentorn i Varberg
 • Råvattenledning in till Varberg
 • Nya ledningar för dagvattenhantering i Västerport
 • Ledningsförläggning Västra Kuststammen
 • Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.