Vad består avfallstaxan av och vad går pengarna till?

Avfallstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift.  

Grundavgiften ska gå till drift av återvinningscentraler, insamling och hantering av farligt avfall, täckning av deponier samt kostnader för administration och utveckling.

Den rörliga avgiften täcker insamling, transport och behandling av hushållsavfall.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.