Påverkar bräddningar badvattenkvalitén?

Att bada precis efter eller under ett kraftigt skyfall kan vara olämpligt eftersom det är vid dessa tillfällen som orenat spillvatten riskerar att brädda ut i hav och vattendrag. Efter bräddningen sker dock en snabb utspädning och nedbrytning av föroreningarna.

Vattnet kan bestå av bland annat bakterier, virus och näringsämnen. Skadliga tarmbakterier och virus dör ofta när de kommer ut i hav och vattendrag eftersom de inte trivs utanför den mänskliga kroppen. Risken för smitta sjunker därför snabbt med tiden.

Under sommaren utför kommunen provtagningar på badvattnet. Det är också kommunen som bestämmer och informerar om avrådan från att bada. Du kan se resultaten av de senaste provtagningarna på din badplats på Vattenmyndighetens webbplats.

Här hittar du Havs- och Vattenmyndighetens karta för badvattenkvalitet
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.