Jag har alltid fått mitt avfall hämtat. Varför är min hämtningsplats inte längre godkänd?

Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Är din hämtningsplats inte godkänd innebär det att den inte följer de riktlinjer som arbetsmiljöverket har.

Som avfallshämtare tömmer man mellan 600 - 800 kärl om dagen, ibland uppemot 1200 kärl. Det är ett slitsamt jobb och Arbetsmiljöverket har belyst smala vägar, backning och dragvägen av kärl som problemområden. För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det kan ske på ett säkert sätt.

Tänk på att:
  • Ställ fram kärlen senast kl. 06:00 med handtagen utåt .
  • Placera kärlen vid tomtgräns eller max 5 meter från tomtgräns, under förutsättning att tomten angränsar till framkomlig väg.
  • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan enligt bilden nedan. 
  • Ytan som kärlen står på och dras på behöver var hårdgjord* och jämn. Inga kanter, strösklar eller andra hinder får finnas  
  • Håll vägen mellan bilen och kärlen fri. Står det bilar och annat i vägen töms inte era kärl. Under vintertid är det viktigt att se till att kärlen inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat mellan kärlet och bilen. 
  • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik. 
  • Låt kärlen stå framme tills de blivit tömda.
  • Vägen till er fastighet har tillräcklig bärighet och bredd för sopbilen.
  • Att vägen är uppgrusad/sandad och skottad när det är vinterväglag. Sopbilen behöver en yta för att kunna vända vid er fastighet. 
  • Saknas en vändyta blir era kärl anvisade till en ny hämtningsplats där man kan hämta era kärl utan att behöva backa en längre sträcka.
* Hårdgjord yta är asfalterad eller stenlagd, alternativt hårt packat grus. Gräs och löst grus/sten räknas inte som hårdgjord yta.

Du kan också läsa ytterligare här Återvinning-avfall/hushållsavfall/säkerhämtning 

Vivabs Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.