Hur fungerar VA-systemet vid kraftiga regn?

Vid kraftig nederbörd rinner smuts från hustak och gator med vattnet ner i dagvattenledningarna och vidare ut i vårt vatten som sjöar, åar och hav. Vattnet rinner snabbt och hinner inte renas naturligt av växter, som det gör vid normal nederbörd.

Kombinerade ledningar (dag- och spillvatten i samma ledning) kan vid kraftig nederbörd bli överfulla och orsaka att vattnet rinner tillbaka i ledningarna och upp i fastigheterna eller ut på gatorna. En lösning för att minska risken för att detta sker är att brädda.
Vivabs Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.