Varför kan inte testbevis eller tillfrisknandebevis användas?

FHM har valt denna åtgärd för att begränsa smittspridning bland ovaccinerade och för att man inte ska kunna samlas i större grupper.
Vaccina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.