Till senaste kommentaren

Vad finns på läkarintyget för PCR ?

Läkarintyg för PCR-test Covid-19:
 • Namn, personnummer, passnummer
 • Födelsedata (DD/MM/YYYY)
 • Analysmetod: RT-PCR
 • Testresultat
 • Intyget är på engelska
 • QR kod för verifikation av intygets äkthet mot Vaccinas system
 • Stämpel
 • Var provet är taget tex svalg eller nasopharynx
 • Tidpunkt för när testet togs och analyserades på laboratoriet
 • Att Vaccina rapporterar till Folkhälsmyndigheten och är registrerad vårdgivare hos IVO
Vaccina

Kommentarer

 • Medical certificate for Covid-19 PCR test
  • Name, social security number (if applicable), passport number- Date of birth (DD/MM/YYYY)
  • Method of analysis: RT-PCR
  • Test result
  • The certificate is in English
  • QR code for verification of the authenticity of the certificate against Vaccina's system
  • Stamp
  • Where the sample was taken, eg throat or nasopharynx
  • Time when the test was taken and analyzed in the laboratory
  • That Vaccina reports to the Swedish Public Health Agency and is a registered care provider at the Swedish Health and Social Inspectorate

  Mer information gällande intygen kan man finna på våran hemsida: https://reseintyg.vaccina.se/info-intyg/

  Vaccina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.