Vad är ett antigentest?

Antigentester visar om du har pågående covid-19. Ett antigentest känner av proteiner som finns på virusets yta och ger ofta svar redan inom 10-30 minuter. Testet är enkelt att utföra och tas i näsan.

Tillförlitligheten beror bland annat på när i infektionsförloppet testet används och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antigentest genomförs senast den femte dagen med symtom.
Vaccina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.