Hur säkert är era antikroppstester?

Specificitet: 100%. Sensitivitet: 98%.
Våra tester är CE-märkta och följer folkhälsomyndighetens krav på tillförlitlighet.
Vi använder givetvis endast tester som är CE-märkta och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vaccina AB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.