Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka behov har Lommas VA-nät?

Vad kommer VA SYD att behöva göra för att förbättra och förnya VA-nätet i Lomma kommun?
VA SYD Kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • De närmaste åren behöver VA SYD reparera och/eller byta ut fler anordningar (ventiler, luftare och brandposter) än vad som hittills gjorts.
  • Borgeby reningsverk och pumpstationer behöver reparation och underhåll.
  • Tryckstegringsstationer för dricksvattnet måste ses över, renoveras och få ett bättre skalskydd enligt de myndighetskrav som finns.
  • Ledningsnätet ska underhållas i större utsträckning än tidigare, då ökar också kostnaderna för underhåll av diken och dammar, asfaltläggning, anläggnings- och underhållsmaterial samt entreprenadarbeten.
  • Det kommer ske exploatering av ledningsnätet i Bjärred och Flädie.
  Anna Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.