Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

VA-utbyggnad i Håstad, Lunds kommun

Hej!

Jag är spekulant på en fastighet i Håstad där det är planerat att anläggas kommunalt vatten om något år. Jag har därför några frågor:

1. Är det bara vatten som ska dras till Håstad eller kommer det även dras avlopp?
2. Kommer det vara tvång att ansluta sig till det kommunala vattnet eller är det frivilligt att ansluta sig?
3. Det uppstår ju en kostnad när ledning och förbindelsepunkt läggs ner utanför fastigheten. När betalar man den? I samband med att förbindelsepunkten läggs ner eller först när man ansluter sig?

Med vänlig hälsning
Martin

Kommentarer

 • Hej Martin!

  Ursäkta att svaret dröjer. Projektet du frågar efter är inte riktigt färdigplanerat, därför behöver jag göra lite research för att ge dig ett fullödigt svar. Vi ber att få återkomma!

  Med vänlig hälsning
  Anna Kommunikatör
 • Hej Martin!

  Projektet med att förse Håstad med kommunalt dricksvatten kommer att inledas under 2019. Projektet är nu i slutfasen av planeringsstadiet, och projektering kommer att inledas innan sommaren, och själva grävarbetet kommer att ske under 2020.

  Huvuduppdraget är att dra ledningar för kommunalt dricksvatten, men också att se till att tillskottsvatten försvinner från det befintliga avloppsnätet. Det kan komma att bli aktuellt med en större översyn av det befintliga dag- och avloppsnätet vilket kan komma att påverka fastighetsägare i form av separering av ledningar på den egna fastigheten. Information kommer att komma ut till berörda fastighetsägare.

  Här kommer svaret på dina frågor utifrån vad vi vet idag:
  1. Är det bara vatten som ska dras till Håstad eller kommer det även dras avlopp?
  Dricksvattenledningar ska dras, avlopp finns redan. Projektet har som mål att även ta bort tillskottsvatten till avloppsnätet – detta kan resultera i att befintliga avloppsledningar måste separeras till separata ledningar för spill- och dagvatten. Projekteringen kommer att visa om detta är nödvändigt.

  2. Kommer det vara tvång att ansluta sig till det kommunala vattnet eller är det frivilligt att ansluta sig?
  Det är inte frivilligt att ansluta sig, enligt beslut från Lunds kommun angående VA-utbyggnad i området.

  3. Det uppstår ju en kostnad när ledning och förbindelsepunkt läggs ner utanför fastigheten. När betalar man den? I samband med att förbindelsepunkten läggs ner eller först när man ansluter sig?
  När fastighetsägare har fått meddelande om beslutad förbindelsepunkt ska anläggningsavgiften betalas.

  Hoppas detta kan ge vägledning!
  Anna Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.