Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man använda påse av bioplast eller majspåse till matavfall?

Vilka påsar kan man använda till matavfallet? Kan jag använda påsar av bioplast och majspåsar?
VA SYD Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • I Malmö stad och Burlövs kommun kan man endast använda påsar av papper (de som vi tillhandahåller) för matavfall.

  Varför har vi valt att använda papperspåse i Malmö och Burlövs kommun?
  Papperspåsen har använts sedan de första kommunerna i Sverige startade med insamling av matavfall i början på 90-talet. Papperspåsen är välbeprövad och används i de allra flesta av Sveriges kommuner som har matavfallsinsamling.

  Malmö stad har valt behandlingsmetoden rötning, vilket ger den största miljönyttan då man kan ta tillvara både på energi och näringsämnen ur matavfall. Som restprodukter av hanteringen får vi både biogas och biogödsel.

  Varför funkar inte påsar av majs eller bioplast?
  Matavfallet transporteras till SYSAV som har en anläggning för att ta hand om matavfall. Anläggningen är gjord för att ta emot matavfall i papperspåsar och klarar således inte hantering av plastpåsar. Plastpåsar, oavsett sort, kan haverera processen.

  En stor del av t ex majsstärkelsepåsar och biopåsar som finns på marknaden innehåller fortsatt även plast, en icke förnyelsebar råvara till skillnad från papper som också kan ingå i rötningen. När rötningen är klar ska rötmassan komposteras till så kallad biogödsel, som ska spridas på åkermark. Plast på åkermarken, om än i mycket små fraktioner, vill vi inte ha.

  Idag forskas det mycket på detta område och helt fossilfria biopåsar som fungerar i hela biogasprocessen kommer kanske att finnas i framtiden.

  Tills dess är papperspåsar det som är bäst för miljön och för produktionen av biogödsel och biogas.
  Helena Kundservicechef
 • Hej!
  Jag undrar om du refererar till bioplaster som är EN 13432:2000 certifierade. Enligt vad jag har förstått är de bionedbrytbara vid 55-60°C (även lägre) och kan därmed rötas.
  Hälsningar
  Andrea
 • Hej Andrea!

  Det finns ytterligare skäl till att vi använder matavfallspåsar i papper: Sysavs förbehandlingsanläggning som tar emot matavfallet fungerar endast med papperspåsar, plastmaterial fastnar i skruvpressen som maler sönder matavfallet och kan därför inte användas.
  Helena Kundservicechef
 • Ni skriver att "fossilfria biopåsar som fungerar i hela biogasprocessen kommer kanske att finnas i framtiden".
  Vad menas med det? När jag läser beskrivningen av BioBag avfallspåsar så får jag intrycket av att de är helt fossilfria och nedbrytningsbara. De skriver även att de kan användas vid biogasproduktion?
  Om det nu är något i er process som sätter stopp för detta så anser jag att ni borde åtgärda det i era biogasanläggningar i Malmö och Burlöv och inte att tusentals kunder skall behöva ha bry med era matavfallstunnor. Refererar till inläggen om "Vita maskar i nya matavfallsfacken".
  Guido
 • Hej Guido!

  Den anläggning vi använder är inte enbart en biogasanläggning. Processen genererar både biogas och biogödsel. Vid behandlingen på biogasanläggningen måste all plast sorteras bort, eftersom biogödseln ska spridas på produktiv åkermark. Minskad plastanvändning leder därför till minskad spridning av plast. Det finns höga krav på denna process och på kvaliteten på det gödsel som produceras så detta är idag det som gäller för oss.

  Inte ens så kallad nedbrytbar bioplast bryts ned under behandlingen där biogödseln produceras. Dessutom ger papperspåsen en tydlig signal om att plast inte hör hemma i matavfallet.

  Att bygga en ny anläggning är en jätteinvestering som i så fall skulle betalas av taxekollektivet i Malmö och Burlöv. Alltså ingen enkel manöver vare sig praktiskt eller ekonomiskt.

  Med vänlig hälsning
  Anna Kommunikatör
 • Andrea
 • Tack för länkarna. Jag tycker att det stödjer mig i min övertygelse att det är fel att bara hänvisa till att användning av papperspåsar istället för plast, utan hänsyn till vilka råvaror som använts vid plasttillverkningen eller hur nedbrytbar plasten är, skulle lösa plastproblematiken. Som en del remissinstanser mycket riktigt påpekar så finns det plast som bryts ner snabbare än papper, speciellt beaktande att papper oftast inte enbart innehåller cellulosa utan även fyllmedel och trycksvärta (tex tidningspapper som man mycket väl kan lägga i matavfallslådan).

  Har dock insett att det inte är lönt att argumentera mot VA Syd.
  Guido

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.