Till senaste kommentaren

Hur har ni undersökt intresset för fyrfackskärl?

Hej, det skulle vara bra om ni gjorde en större kundundersökning eftersom det finns mer missnöjda än vad som framkommer här. Har skrivit mina synpunkter här och till Malmö stad men ingen har fortfarande kunnat redovisa  hur man gjort en kundundersökning som visar att vi vill ha dessa kärl med begränsningar i hur ofta de töms. 
Kerstin Bassmann Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Jag ser i tråden att många kommenterat frekvensen på tömning. Jag vill sälla mig till dessa kommentarer och förstår att det inte är bra för miljön, men hur bra för miljön är det om majoriteten av era kunder måste åka en egen extrarunda till avfallsstationer varannan vecka som ni förslår att man kan göra om det blir fullt innan tömning?

  Ni borde också överväga att under den varmare delen av året åtminstone ha tömning av tunna 1 varje vecka för att undvika olägenheten och missnöjet med lukt och maskar som också många kommenterat i en annan tråd.

  Jag anser att beslutet om fyrfackskärl är något för soptunnan i Plus och noterar att ingen av era påstått nöjda kunder valt att skriva om det här i alla fall! Gör om och gör det bättre!


  Linda Gustafsson
 • Hej Kerstin och Linda!

  De undersökningar vi gjort har handlat om hur hushåll ställer sig till att kunna sortera på egen tomt. De som ställde sig positiva till detta var 2016 73% och 2017 82%.

  Vi har inte frågat hur kunder ställer sig till tömningsfrekvensen. Innan vi införde fyrfackssystemet hade endast ca 10% av alla hushåll veckotömning för sina mat- och restavfallskärl.

  Om man nu ibland ändå måste ta sig till återvinningsstationen om kärlen fylls för snabbt, så är dessa turer förhoppningsvis ändå färre än då man var tvungen att åka iväg med all sortering.

  Som tidigare nämnts så tar vi emot och sparar alla kommentarer kring detta, både positiva och negativa, inför framtiden. Så vi är tacksamma för all input!

  Med vänlig hälsning
  Anna Kommunikatör
 • Hej!
  Hur många hushåll  i Malmö har ingått i undersökningen om att källsortera.
  Sedan skulle det vara intressant att veta hur frågorna är ställda ( som man frågar får man svar).
  Frågar man om hushållen vill källsortera vid sin egen tomt får man enligt min åsikt många som svarar ok på detta. Men har man ställt följdfrågor som innefattar storlek på sopkärl, soptömnings frekvenser mm.
  När införandet av matavfalls sortering startade så talade man om vikten av att kärlen skulle vara ventilerade. Detta var viktigt för att inte det skulle bildas kondens och tillväxt av ohyra samt detta skulle minska odör från soporna. Jag och många med mig undrar nu hur man kommit fram till att med dessa nya kärl skall det vara ett stängt utrymme. Massor av vätska, ohyra och stank finns nu i matavfalls facket. Emotser tacksamt svar på mina frågor.
  Kerstin Bassmann
 • Hej igen Kerstin!

  Fyrfackssystemet är en av vägarna vi valt för att kunna uppfylla målet om att sortering och återvinning av förpackningar ska öka i Burlöv och Malmö. Det är den totala miljönyttan ur ett samhällsperspektiv som styr i våra uppdrag.

  Med detta sagt så har vi full förståelse för att det inte är perfekt för alla, och att få larver i tunnan har jag själv varit med om – inte trevligt. Men tack vare att burlöv- och malmöborna sorterar sitt matavfall så bra, produceras både biogas för bussar i staden och biogödsel till åkrarna omkring oss, något som är bra för oss alla.

  Jag skickar med utdraget ur undersökningen som handlar om fastighetsnära insamling. Som i de flesta undersökningar är inte alla hushåll tillfrågade.

  Vi har inte ställt frågor rörande tömningsfrekvens och fackstorlek. Här har vi använt statistik om hur och vad svenskar slänger, och använt rekommendationer och erfarenheter från kommuner som redan kört detta system ett tag. Bara i Skåne är det 22 av 33 kommuner som har flerfackskärl. Av dessa har i princip alla tömningsfrekvens som vi har.

  Angående locket på matavfallsfacket så är det något vi testar på rekommendation av Mölndals kommun som upplever stor nöjdhet över lag med sin lösning. Vi har inte gjort någon undersökning om detta hos oss, vi håller fortfarande på att byta ut kärl.

  Tack för ditt engagemang i frågan, jag hoppas mina svar är tillfylles. Som du säkert förstår kommer inga beslut om eventuella ändringar genomföras innan vi helt genomfört systemförändringen och fått oss en helhetsbild av resultatet.

  Med vänlig hälsning
  Anna Kommunikatör
 • Jag har själv varit positiv till sortering och återvinning, och är fortfarande positiv, dock är jag negativ till lösningen för matavfallshanteringen både vad gäller kärlets utformning med dess problem med kondens och maskar, samt att man inte kan få tömning varje vecka (åtminstone sommarmånaderna).

  Vore intressant om VA-Syd gjorde en enkät om detta då jag tror att man kommer att finna att många, även av de som är positiva till sortering, kommer att vara negativa till just detta. De grannar som jag talat med i gatan har ALLA varit negativa.
  Guido
 • Hej
  Vill bara veta lite ang. kundundersökning som ni bifogade.
  1. Är det enbart 213 villa ägare i Malmö och Burlöv som blev tillfrågade ?
  2. Är detta underlaget för beslutet i Malmö Kommun ang genomförandet av fyrfackskärl?
  3. Vem har beslutat om att vi som önskar tömning varje vecka inte kan abonnera på detta.
  4. Hur har man kommit fram till tömmningsfrekvensen
  Kerstin Bassmann
 • Hej Kerstin!

  Att gå över till fyrfackskärlen (med allt vad det innebär) är ett politiskt beslut med viljan och ambitionen att öka återvinningen av förpackningar och tidningar, och minska dessa produkter i restavfallet. Istället för att låta dessa brinna och blir energi en enda gång, kan de istället återvinnas och blir nya produkter.

  I Malmö stads Avfallsplan 2016-2020 (beslutad av kommunfullmäktige) finns det som mål att ”År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverat för respektive material jämfört med 2015”. Detta är uppdraget vi har att utföra tillsammans med alla som bor i Malmö och Burlöv.

  De 213 villaägarna är de som svarat på just de frågorna vi ställde om fastighetsnära insamling, men undersökningen har inte varit ett underlag till beslutet. Med målet enligt ovan har man som beslutsunderlag tittat på resultatet av flerfackssytemet på andra håll och funnit att:

  • Hushållen samlar in ca 50 % mer förpacknings- och tidningsmaterial med fyrfacksinsamling, dvs 40 kg mer tidningar och förpackningar per invånare.
  • Hög renhet – över 90 % ofta nära 100 % för de flesta avfallsslag
  • Högre renhet för matavfallet
  • Minskade mängder restavfall när mer returmaterial sorteras ut – lägre behandlingskostnader (som påverkar taxan)
  • Pedagogiskt system med öppen sortering och möjlighet till okulär besiktning
  • Hög kundnöjdhet (detta har vi inte mätt ännu)
  Ungefär 90 % av våra kunder har redan fjortondagarstömning på sitt matavfall. Av miljöskäl har vi gått över till tömning varannan vecka för alla kunder, vilket genererar minskad trafik, buller och utsläpp i villakvarteren. I stort sett alla kommuner som har fyrfackskärl har man valt att ta bort veckotömningen av samma skäl som ovan.

  Med vänlig hälsning
  Anna Kommunikatör
 • Hej en liten fråga, du skriver bättre arbetsmiljö för chaufförerna var får du det ifrån?
  Arbetsmiljön har blivit MYCKET värre för renhållnings personalen tyngre mer slitsam än tidigare, vore bra om du tog reda på fakta innan innan du skriver, kanske talat med dom regionala skyddsombuden på transport avd 12 för fakta
  Gert Sandström
 • Hej Gert!

  Tack för dina synpunkter. Svaret ovan om arbetsmiljö var i detta fallet medtaget i fel sammanhang, det ber vi om ursäkt för. Arbetsmiljön för chaufförerna är inte en huvudanledning till bytet till fyrfack. Vi har ett avtal med entreprenören i vilket arbetsmiljöfrågorna är överenskomna kring. Vi rättar till!

  Med vänlig hälsning
  Anna Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.