Lossa ditt matavfallslock inför tömning! Vid minusgrader kan matavfallslocket i fyrfackskärlet frysa fast, vilket försvårar tömning. Kontrollera gärna att ditt lock är öppningsbart på tömningsdagen.