Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset har VA SYD beslutat att ställa in alla bokade hembesök och studiebesök.

Mer information