Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Bergsbruket började inte med Gustav Vasa

i program nr 1 i serien Nationen finnsett avsnitt som berättar om järnbruk i Bergslagen och de socialaförhållandena där. Tyvärr är resonemanget förenklat så iöverkant att man kan få uppfattningen att bergsbruken i Bergslagenoch exporten av järn därifrån startade under Gustav Vasas tid ochtack vare honom.
Bergslagens stora betydelse för svenskexport går tillbaka till övergången mellan järnålder ochhögmedeltid, ungefär lika långt innan Gustav Vasa som den tid somnu förflutit sedan han levde.
Tyvärr måste jag säga att jagupplevde detta avsnitt som en plump i ett annars trevligt ochtrovärdigt program. Jag hoppas programmets redaktion ser någonmöjlighet att förtydliga när det gäller den här frågan.
Med vänlig hälsning
Ulf Öhman
Ulf Öhman Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Ulf!
    Så här svarar redaktionen:

    Tack för din kommentar och för dina uppskattande ord om vår serie Nationen. Vi valde att börja vår berättelse om den svenska historien i 1500-talets Sverige för att det var under den här tiden som man började effektivisera den svenska järnindustrin och Gustav Vasa tog in experter som kunde ta fram järn med bättre kvalitet. I programmets inledning säger vi att vår historia börjar 1530, detta för att förtydliga att serien börjar med det året. Hoppas att du fortsätter titta på serien! Det finns sju spännande avsnitt kvar som ger nya perspektiv på Sveriges historia.
    Catharina Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.